top of page
Stripningen af opdrættet fisk

Hvert år i de første uger af december begynder projektarbejdet med stripning af vores gydeørreder. Hver af disse håndplukkede ørreder kommer fra vilde fangster regionalt  Strømme  eller fra selve avlsprogrammet En af hovedopgaverne er den regelmæssige "forfriskning" af den gydende fiskestamme for at tillade en maksimal genetisk diversitet at flyde ind i avlsprogrammet. Derudover holder fiskeklubben Prüm 1967 eV en permanent gydefiskebestand i opdrætsanlægget "In der Litzer". Her bliver ørrederne passet og plejet året rundt og kan strippes af med minimal stress  vilje.

Hanørredens (malkernes) frø (mælk) tilsættes herefter til æggene, også her græsser man som ved gydning flere ørreder, hvilket i begge tilfælde tjener en højere befrugtningsgrad, da modningsgraden varierer pr. både malkere og haner. Da der normalt er flere hanner end hunner til rådighed, er et forhold på 2  - 4 blandede,  hvilket gavner den genetiske mangfoldighed på grund af de forskellige parringer. Blandingen bruges nu til gødskning  Vand tilsat og forsigtigt omrørt med en gåsefjer.

Når de ankommer til rugeriet, skylles æggene i klart vand og lægges forsigtigt i underløbskasserne ved hjælp af en tælleplade. Fra nu af kontrolleres disse dagligt, og døde æg plukkes ud. Indtil øjenpunktstadiet er nået, kan æggene ikke transporteres, og unødvendig bevægelse undgås. Vi regner med vores ørreder med cirka 420 daglige grader. Det betyder, at ved en vandtemperatur på 6°C klækkes larverne efter omkring 70 dage

Æggene fra hunørreden (Rogner) fordeles i en fin sigte med et blidt tryk på bugen. Æggene ligger her i æggestokvæske, og kontakt med vand forhindres stort set for at forhindre æghinden i at lukke. Når du har vundet nok æg, lægges de i en glat skål.

Ørredlarver til venstre lige før klækning. Man kan tydeligt se øjnene og torsoen gennem æggeskallen, den orange farve kommer fra blommesækken, som larverne lever af de første uger inden de fodres.

Nederst klækkende og udklækkende larver. Selvom en kontinuerlig tilførsel af frisk, iltrigt vand er vigtig under hele inkubationen - er det essentielt herfra. Selv korte afbrydelser kan resultere i betydelige tab. 

Sidst i april til begyndelsen af maj  er tiden da. Ørrederne er vokset ud af rugeriet og har brug for mere plads for at trives. En stor del bringes til "In der Litzer" dammen for videre opdræt. En anden del er i de øvre løb i vandløb lejet af foreningen  frigivet i naturen. Disse fiskes ikke, men holdes kun til gydefisk med lange mellemrum. Ørreder bliver kønsmodne i 2-3 års alderen. De første gydere bruges ikke til avlsformål, ved 4-5 års alderen kan der opnås rogn/mælk af høj kvalitet og cyklussen lukkes.

bottom of page