top of page

Eifeler ørred

      og

Flodperlemusling

Udgangspunktet

På grund af den stigende forurening af vandet og fortrængningen af ørreden i begyndelsen af 90'erne i Rheinland-Pfalz var to arter "på randen".

Ørreden (lat. Salmo trutta fario) foretrækker at kolonisere de hurtigt og turbulente strømmende, iltrige og sommerkolde øvre løb af floder. Det er distriktets skaber og hovedarten i "ørredregionen" opkaldt efter den.

Ørrederne jager deres bytte, hovedsageligt insekter, insektlarver, der lever i vandet, men også små fisk som f.eks. elritse, dråber eller kopper, fra dækket af trærødder, der stikker ud i vandet, eller fra undervaskede bankområder.

I gydeperioden, der strækker sig fra det sene efterår til vintermånederne, vandrer havørreden opstrøms til  rullestensarealer, dels i de mindre bifloder. Man fandt ud af, at havørreden stiger op i de mindste bække.

Ørreden var udbredt i alle strømmende farvande i ørred- og stallingsregionen i forrige århundrede. På grund af vandforurening og den tekniske udbygning af små vandløb, samt indsejling af bortskyllet agerjord i landbrugsarealer, gik gydeområder tabt eller tilsøldet, hvorved brunørredens ynglesucces blev stærkt forringet og desværre stadig er det. Så det var ikke så mærkeligt, at havørreden i Rheinland-Pfalz ofte kun fandtes i mindre bestande og blev optaget på rødlisten i 1987 som en "stærkt truet art".

Derimod fandt man allerede i 1800 et fald i bestandsudviklingen og tab af levesteder i ferskvandsperlemuslingen. Først mod slutningen af 1960'erne begyndte intensive undersøgelser af ferskvandsperlemuslingen og dens hurtige bestandsnedgang flere steder. I årene 1985-1987 blev der gennemført en omfattende opgørelse af bestande af ferskvandsperlemuslinger i BRD. Det blev konstateret, at lagrene på højre bred af Rhinen allerede var udløbet, og lagrene på venstre bred af Rhinen kun eksisterede på 5 steder, hvoraf fire var i Eifel og en i High Fens. I 1985 blev det besluttet at træffe foranstaltninger for at sikre den nuværende situation.

bottom of page