top of page
Fra brønden til rugeriet

.... efter renoveringen

Efter det omfattende renoveringsarbejde i 2008, hvor det skrantende gulv og loft blev fornyet, og i de følgende år blev den komplette vandforsyning, vandberigelse og -filtrering samt hele den elektriske installation opdateret, er rugeriet nu med yderligere  Yngletrug, holdebassiner og en unik, eksperimentel  Elektrostatisk avlstrug klar til fremtiden.

Tidsrejse til 2006  - funktionel men rystende. I mellemtiden er det blevet til flere år, og det stigende antal æg, der ikke længere dyrkes, var det tid til at ændre noget. Så vores farvande forventer en  bedre  og sikrere  Arbejdsplads  Et omfattende arbejde var nødvendigt for den komplekse og tidskrævende yngelpleje. Træplankerne var faretruende glatte og nogle gange sprøde – kun et svagt, forældet neonrør gav lys i de mørke vintermåneder. Dette burde være fortid for ynglesæsonen 2007/2008. Efter mange timers frivilligt arbejde og ved hjælp af donationer fra RWE blev det "nye" rugeri overdraget til vandkontrolcentralen til tiden.

Før ynglepladsen for vores "Eifeler bækørred" kom ind i  Klækkeriet var flyttet, der var brøndrummet.

Brøndrummet ligger ca 2 km fra dagens rugeri. Kildevandet, der blev opsamlet her, blev tidligere brugt til at levere drikkevand. Men da røret er fra før 1. Verdenskrig og derfor ikke længere lever op til nutidens standarder for drikkevandsproduktion, blev det stillet til rådighed for foreningen. Så det kom til at de første afkom blev udklækket i denne 1,2 m brede, 3 m dybe og 2,4 m høje skaft i 2 yngletrug.

7 trin af en rusten stige blev brugt til at komme ind i skakten, til at sortere døde æg ud i lyset af en lommelygte og til at passe frøplanterne senere. Brøndrummet er lidt "off the beaten track"  at det faktisk var urimeligt at lave avlstjenesten der om vinteren, alene, på et tidspunkt hvor mobiltelefonen stadig var langt væk.  Den logiske konsekvens - rugeriet - er det, der gjorde arbejdet meget lettere dengang  i dag et præsentabelt rugeri.

Vi har desværre ingen billeder fra denne periode. Billederne af brøndrummet, der er vist her, er fra 2015. Dengang var der en nedgang i vandforsyningen i rugeriet, hvilket skyldtes den utætte rørføring i brøndrummet. Denne er fra begyndelsen af 90'erne og kan ses på billederne.

Nedenfor igen systemet i rugeriet 2017 i direkte sammenligning med brøndrummet - Det viser tydeligt, hvor langt vi er kommet siden starten af projektet. En vej, som vi med rette kan være stolte af.

Bruthaus 1994.JPG

Her rugeriet i 1994. Det viser Erhard Nieder og Klaus Abels, der fisker af frøplanterne. Disse blev anbragt i springvandsrummet sidste gang i 1993 og senere (forår 94) transporteret til inkubatoren. Det stod helt færdigt i 1995 med afslutningen af pudsearbejdet. I de næste 13 år tjente systemet foreningen godt og banede vejen for, at mere end 2 millioner små havørreder kunne undslippe. I dag, 14 år efter renoveringen, er vi allerede over 4 millioner, og der er stadig ingen ende i sigte.

bottom of page