top of page
Aal%20Skizze_edited.jpg

Ål beskyttelse

IMG_6828.JPG

I løbet af sin komplekse livscyklus er ålen udsat for mange negative påvirkninger såsom miljøforurening, overfiskning af de unge ålebestande (glasål betragtes som en delikatesse!), klimaændringer, sygdomme, parasitter og rovdyr. Ålen har været på den "røde liste" over truede arter under beskyttelse siden 1987, i dag anses dens bestande for "kritisk truede" hovedsageligt fordi bestanden af glasål ved kysterne var to til fem procent af mængden i begyndelsen af 1960'erne n er gået tilbage.  

Kilde SGD - Nord

Mere om emnet  

bottom of page