top of page

Vandkvaliteten af
      Willwerather reservoir       

vandprøver 

Vandkvaliteten er afgørende for vores fisks velbefindende. For at opsummere det med få ord: Godt vand - sund fisk.

 

For at sikre vandkvaliteten begyndte vi i 2022 at tage vandprøver forskellige steder i vores vandområde for løbende at kontrollere kvaliteten af vores vandmasse.  Disse værdier samler vi i en sammenligningstabel for at kunne identificere afvigelser på et tidligt tidspunkt og modvirke dem hurtigst muligt.

 

Vandforurening eller vandforurening er menneskeskabt forurening af overfladevand (floder, søer, have) og grundvand med nogle gange giftige stoffer, gennem udledning af spildevand, udvaskning af forurenende stoffer, der indføres i jorden (gødning osv.) eller ulovlige dumping. Selv i lave koncentrationer kan rester af pesticider, biocider og andre kemikalier have en indvirkning på miljøet og menneskers sundhed

vores dyreliv har.

Derfor er vi alle afhængige af at holde vores vand rent og fri for forurening. Oplysninger om usædvanlige vandudledninger eller stoffer omkring Willwerath-reservoiret

eller andre farvande, tager vi gerne imod, også anonymt.

bottom of page